1. Професии, трудов процес и трудова среда

свали във формат pdf >>

Публикувано в Герганов, Обща, Технологии и предприемачество - 8 клас | Етикети: , , , , | Коментирайте

Трудова дейност, предмет и средства на труда. Рабоно място

изтегли в pdf – формат за разпечатване

Публикувано в Герганов, Обща, Технологии и предприемачество - 8 клас | Етикети: , , , | Коментирайте

Превенция на агресията в училище

От няколко години в българското образование се вклини една новост, която има за цел да ограничи случаите на агресия и тормоз в училище. Механизъм за превенция на агресията и тормоза в училище. То са описания, то са съвети и кой от кой по-добри и работещи. Дали? Съветите дадени от психолози извадени от контекста на конкретен документ могат да бъдат дори вредни за превенцията на подобен род деяния.

Какво точно имам предвид?

 • Превенция- какво означава деюре и дефакто?
  Генералната превенция е въздействието на изпълнението на наказанието върху обществото с цел въздържане от извършване на престъпления.Първото условие за осъществяването на генералната превенция е законодателното – наличието на такъв материален закон или Наказателен кодекс, посредством който правоприлагащите органи (прокуратура и съд) да постигнат целите на наказанието.

  Второто условие за осъществяването на генералната превенция е функционалното състояние на съдебната власт, т.е. на правоприлагащите органи.

  Генералната превенция има пряко отражение върху правосъзнанието и правната култура. Същественото за генералната превенция е не строгостта на наказанието, а неговата неотвратимост, което ще рече разкриваемостта и наказуемостта на правонарушенията.

  Генералната превенция преследва две основни цели:

  1. Общовъзпитателна цел – да въздейства върху интелекта на останалите граждани да не вършат престъпления;
  2. Предупредително-възпираща психологическа цел – да въздейства върху волята на останалите граждани – сплашвайки ги с наказанието на осъдения, респективно на осъдените.
  • Частна или Специална превенция – насочена е към предотвратяване извършването на престъпления от конкретен правонарушител съобразно индивидуалните особености и спецификата на престъпната дейност с цел:
  1. Да се поправи и превъзпита – да въздейства върху интелекта на осъдения с цел неповтаряне на престъплението за в бъдеще, както да подтикне осъдения към промяна на неговия мироглед, така че той да започне да се съобразява с установените в обществото правила и добри нрави;
  2. Предупредително психологическо въздействие върху волята на деца – сплашвайки го, да създаде в него контрамотив към извършването на ново престъпление;
  3. Препятстващо въздействие – да му отнеме физическата възможност да извърши ново престъпление.

Генералната превенция как въздейства върху деца в ученическа възраст? Никак! Докато не им стигне до главата не се замислят. Това са 90% от случаите. По този проблем училището с родителите си прехвърля топката 5-6 поколения вече.
Механизма за превенция на агресията и тормоза в училище е Частна или Специална превенция. За тази цел е необходимо да се обединят усилията на всички възрастни работещи в училището и убедително да проповядват за спазване на правилата чрез общи действия с ученици и родители за най-малкото публично изразяване на несъгласие с подобни действия.
Това се случва в някои училища. Защото в тях проявите на агресия и тормоз са частен случай и Механизма е идеално работеща схема за стопиране на тормоза. Никой не споменава, че във въпросните училища учениците с подобни прояви са „приканени/принудени“ чрез редица административни и други мерки да се преместят в друго училище.
Да си кажем за онова „Другото“ училище. Училището в което са „приканени“ да отидат повечето деца с подобни прояви. В някои случаи това са деца повтарящи класа за втора или трета година. Със сложни родителски взаимоотношения свързани с дейността от криминалните прояви на родителите си. В много случаи проблемните деца са от ромски произход. Но се стига и до парадокса да се обръщат към обект на агресията си с „мангал“. При тях липсва доверие, респект, уважение към когото и да било в училището и обществото. Липсва каквото и да било желание за учене, познание и образоване. Много често демонстрират благосъстояние със скъпи телефони / в някои случаи крадени/ скъпи дрехи, обувки, часовници и т.н. Всичкото това съчетано с поведение на арогантност и безнаказаност от каквито и да било последствия. Тромавата процедура /съгласно правилника/ за предупреждение и стопиране на случващото се съчетана с отачаяните ни действия да запазим всеки ученик, защото носи бюджет довеждат до Параграф 22.
В подобен вид училища е абсолютно наложително да бъде назначен Педагогически съветник. Длъжността и функциите му са индивидуално описани в длъжностната характеристика . /препоръчвам да се изчете/
Това означава, че наличието на подобен специалист/желателно е да е със специланост психология/ определя той да се занимава в частност със случаите на агресия и тормоз. Координира действията си с останалите колеги участници в Координационния съвет за превенция на агресията на ниво класове и етапи на образование, за да се постигне целта.
Какво се случва на практика?
В тези училища няма възможност за назначаване на педагогически съветник – психолог. Бюджета не позволява. Защо? Защото при наличието на подобни ученици се забелязва отлив на други. Падат паралелки и намалява бюджета възоснова на който се определят броя и вида длъжности. В някои училища е назначен психолог, но с нормативна заетост за работа с деца със СОП и консултациите му по казуси с агресията и тормоза са твърде ограничени и частични като полезни и последователни действия. Просто е ангажиран с друга дейност. Реално длъжността на Педагогическия съветник е „вменена“ на няколко учители с респект и психолога/работещ основно с деца със СОП/

Няма как да има резултат!
Още по-жалката картинка е да се назначи за педагогически съветник учител застрашен от съкращение. Леле майко! В тези случаи го наричам „Щатно кошче за душевни отпадъци.“ От устата на един такъв „специалист“ преди години чувах само „Обещай, че повече така няма да правиш!“
„Нашия човек“ от соца е по-лош от най-некадърния работник!

Думи на баща ми.

Публикувано в Обща | Етикети: | Коментирайте

Учител ЕТ

Не съм запознат със системата на здравеопазване в детайли, но все си мисля, че ако се приравни към образованието по някакъв начин ще има известна положителна промяна.
Какво имам предвид?
Кооперативно-социалистическия модел на управление с лозунги в документацията за демокрация тип ЕС не дават резултати в образованието през последните 25 г.
Ян А. Коменски е изградил класно урочната система във време на Ренесанс. Сравнявайки я с приложението и в днешна България не виждам кой знае какви разлики с феодализма и Великата инквизиция. Изключение правят частните училища и някоя и друга „елитна гимназия“.
Замислям се да продължа учителстването си като ЕТ. Дейностите биха могли да бъдат безброй, стига да не противоречат на зкона.
Но ще противоречи на феодализма, Защо?
Защото през последните няколко години в „Общинското“ училище ми остават възможността много малко време да бъда преподавател. Да, да преподавам. Участвам в комисии /безплатно/ по 1-4 часа на седмица седмично занимаващи се с документално оформяне на бюрократични блъсканици, които се вмениха, като задължения след влизане в сила на закона през 2016. Психическото натоварване е такова, че влизам в час с вид на разярена мечка, понякога със същите звуци. Естествено, че това вреди на качеството на преподаване. Какво имам предвид?
Натоварвеността на допълнителните задължения на учителите се извършва на странен принцип. Поставят се задачи /извън основната преподавателска/ на хора, които са дялани камъни. Стават за всичко. В системата обаче са се загнездили /някои от 30 г./ и такива кадри, които могат и то много, но някак си показват, че на тях не бива да се възлагат допълнителни дейности. Поради спешността на тези справки, доклади,планове и пр., те се трупат на „дяланите камъни“. Некадърниците в държавната фирма си взимат болничен в момента в който има поставен срок за изпълнение на персонална задача. Допълнителни задължения на влиаят на заплатите и поради тази причина е това блато.
Та ако съм ЕТ /макар, че едва ли „системата“ ще го позволи/ трябва да бъда частно училище. Това означава, че трабва да имам лоби в МОН или поне дузина сериозно платежоспособни родители, които плащат за да се работи с децата им по-нормално. Да не се позволява да „спускат“ бройки ученици повтарящи за втора и трета година класа и учители, които не са подходящи за поста. Да организирам дейностите по начин, който е полезен за учениците, а не за % който се превежда за управление на даден проект или да е услуга на „нашия човек“, който е човек на лобито, което държи институцията.
Социалистическия почин „Дайте да дадем“ обрича провинциалното образование на тотален колапс и липса на адекватни мерки. Това допълнително стимулира миграцията на цели семейства към София или директно в чужбина.

Публикувано в Герганов, Елементът | Етикети: , , | Коментирайте

За технологиите и предприемачеството – началото

От настоящата учебна година 2017/2018 ми възложиха да преподавам „Технологии и предприемачество“. Презумцията е, че съм един вид предприемач, визирайки занаята ми с изработване на сувенири www.gerganov.eu
Вече се чудя защо се съгласих да го преподавам, след като се запознах с учебната програма и „сухата“ материя вмъкната вътре и претъпкана с термини от икономиката. Имали били предвид в общообразователната подготовка децата да учат ЗА предприемачестото. Ей така колкото да не са неуки. Идеята била да се предостави информация на децата с цел предприемане на собствен бизнес в бъдеще. Има програма за Технологии и предприемачество за специалности с икономика и бизнес. Там е основно практика.

Първи час.
Влизам в класната стая. Запознаваме се. Представям се с всичките си дипломи, специалности и дейности с които се занимавам. Предложих да направи същото всеки един от класа, като да си каже името, от кой клас е в неги и каква професия иска да работи.
3-4 минути след това влизат четири деца. Носят семки, бонбони и още нещо.
– Добър ден. Може ли да останем в часа?
Обръщам се към класа.
– Вие сте една бригада, закъснелите ще работят по-малко и ще искат същата заплата като Вас. Съгласни ли сте?
Към закъснелите:
– Изчакайте да свършат представянето и разговаряме с вас.
Останалите се представиха. Обръщам се към закъснелите:
– Приемете, че вие сте работници. Който и ще работодател да е на мое място ще ви посочи вратата и ще бъдете уволнени. При нас това се изразява в отсъствия и слаби оценки. Слабо оценените учители,работници, служители получават ниски заплати. Ако това ви харесва? Моля!
От целия клас едно дете си беше закупило учебника.
Каква професия искате да имате?
80% професионални музиканти
15% обсужващ сектор – фризьор, готвач, гробар,тираджия
1% IT специалист
4% са в търсене
При всичките деца се оказва, че  избора на професия е различна от тази на родителите.

Втори час.
Няма нито един закъснял!
Започваме преговор. Леле…! Ами, че то и за мен е голяма тъпня това! Как да си изкривя душата и да обяснявам, че е Страшно интересно и полезно? Описано и задължено по този начин. През предходната учебна година преподавателя е бил като непопулярна щатна певица в провинциално читалище преди 80-та година. Влиза в час. Пее си теорията.След , което:
– Правете сандвичи, яжте и си трайте.
Отварям един тест, който е правен предходната и обсъждаме термините и кое какво означава. Леееееееек интерес, но бързо се губи. Разбирам ги децата. Всичко от теста, което приложихме с примери от действителността пробуди интерес и дискусия. Отличих един-двама за бърза реакция. Имахме спор за това, какво е кондензадор? Наруших правилника със следното:
“ Който успее за три минути да влезе в уикипедия и прочете на останалите техническото описание и функции на кондензатор получава отлична.“
Едно момче се справи за по-малко от 2 мин.Някои даже и не се замислиха, че този интернет може да им е от полза.
Някъде в учебната програма четох, че е Препоръчително да има работилници, опитни полета и не знам какво си още за практическа дейност, която се явява 60% от дейностите. Да де, ама като ги няма?
Реално ще бъдем виртуални бизнесмени с презентацийки и още други бла-бла безполезни лиготии.
Или просто, ще разредим сухата теория  с иновации, които ние решим да правим? Купуваме една ябълка, лъскаме я, продаваме и т.н.
Тъй де! Нали се иска да предизвикам стартиране на собствен бизнес и инициатива.

Всъщност се сетих и за Елементът на сър Кен Робинсън. Би било интересно да им споделя абзаци от книгата му….

Публикувано в Елементът, За технологиите и предприемачеството | Етикети: , , | Коментирайте