Детелино цвете мое

Песен във фолклорен стил. Тактов размер 9/8 Джангурица. Съвременен разбираем текст без архаизми…и доста добре звучащ.


Нотен репетитор в помощ на заучаването на песента

всички останали материали на страницата на песента тук >>