Строевска ръченица

Строевска ръченица е от „Начална школа за гъдулка“ на проф. Т. Киров

настройване на гъдулката


ритмика в 7/8


Строевска_ръченица

видеопримери


клавирен съпровод – бавно>>
клавирен съпровод – умерено>>
клавирен съпровод – бързо>>
клавирен съпровод – много бързо>>


всички материали в помощ на самостоятелната работа >>