Бавна мелодия и Гълъбовско хоро

„Бавна мелодия и Гълъбовско хоро“ са из репертоара на известния в миналото гъдулар Минчо Недялков.


 настройване

ноти>>

ритмични модули в размер 2/4