Народно пеене от 1 до 4 клас

Боряно БорянкеИзгубила Веселинка коланче
Помниш ли ЯнкеХубав Петко
Прехвръкна птичкаКалино Радо мъри
Дене мъри

Учебен план по народно пеене от 1 до 4 клас

Обучение

32 седмици по 1 час седмично = 32 часа годишно

/групова подготовка във вокална група/

Задачи:

 1. Натрупване на музикално слухови представи и репертоар от съответната фолклорна област чрез заучаване на песни от региона.
 2. Работа върху формиране на умения за правилно звукоизвличане и певческо дишане чрез подходящи разпевни упрежнения и текущ песенен материал.
 3. Приучаване към вярно интониране на заучавания песенен материал  в група с помощта на съпровод и акапела.

 

Музикален материал и дейности за овладяване

 1. Заучаване на хороводни песни от региона – слухоподражателно – 8 песни
 2. Солфежиране на песни от сборници или ръкописи в размер – 2/4; 4/4; 5/8; 7/8 – 8 песни

/Предложените брой песни за заучаване и солфежиране могат да бъдат коригирани от отделните преподаватели с оглед възможностите на вокалната група и конкретните ученици. Репертоара от 16 песни е максимален за обучението в група в периода 1-4 клас /

 

 1. Боряно Борянке >>
 2. Изгубила Веселинка коланче >>
 3. Помниш ли Янке >>
 4. Хубав Петко >>
 5. Прехвръкна птичка >>
 6. Калино Радо мъри
 7. Дене мъри
 8. Мете мома дворове
 9. Пиленце пее
 10. Дойне ле мъри хубава
 11. Снощи си мамо отидох
 12. Я скокнете да скокнем
 13. През гора вървяха