Народно пеене 5 – 8 клас

5 клас6 клас7 клас8 клас
Засвирили са Дойне >>Пристаналата Ганка >>Иван на Рада думаше >>Oт долу идат ергените >>
Залюбила малка мома >>Прочула се мома Милка >>Искат ме мамо двама ергени >>А бре Стойчо млад Стойчо >>
Лиляно моме >>Стано ле моме хубава >>Мама Драгана думаше >>Дзън дзън Ганке ле >>
Пустоно лудо и младо >>Тупани тупат из село >>Пила баба вино >>Йовано Йованке >>
Малка мома цвете брала >>Цонке ле чушка червена >>Менците дрънкат – изп. Кайчо Каменов >>Катерино моме >>
Рипни Калинке >>Маро Марийке мъри >>
Пременил ми се Илия >>
Радомирка >>
Ценка йоще малка йе >>
Я те пракям Калино моме >>
Бре воденичарю >>

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО
НАРОДНО ПЕЕНЕ
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
С РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО МУЗИКА
от 5 до 8 клас

34 седмици по 1 час седмично = 34 часа годишно
/групова подготовка във вокална група, индивидуални консултации / по желание/

Задачи:

  • Натрупване на музикално слухови представи и репертоар от съответната фолклорна област чрез заучаване на песни от региона.
  • Работа върху формиране на умения за правилно звукоизвличане и певческо дишане чрез подходящи разпевни упрежнения и текущ песенен материал.
  • Приучаване към вярно интониране на заучавания песенен материал в група с помощта на съпровод и акапела.

Музикален материал и дейности за овладяване

• Заучаване на хороводни песни от региона на Северозападна България и Шоплука слухоподражателно – 10 песни
• Солфежиране на песни от сборници или ръкописи в размер – 2/4; 4/4; 5/8; 7/8; 9/8; 11/8 – 10 песни
/Предложените брой песни за заучаване и солфежиране могат да бъдат коригирани от отделните преподаватели с оглед възможностите на вокалната група и конкретните ученици. Репертоара от 16 песни е максимален за обучението в група в периода 5-8 клас /