Нотни материали

Нотните материали публикувани на този сайт са за учебни цели. Свалянето им е безплатно, както и споделянето им. Всичко това е направено с цел улеснение на дейностите свързани със самоподготовката на децата занимаващи се с народно пеене и гъдулка. В подстраниците материалите са класифицирани за гъдулка, народно пеене, народен хор и народен оркестър.


С развитието на технологиите се подобрява и интерактивната среда, с нейната цел за по-лесно заучаване на поставените задачи – свирене и пеене. Използването на SMART технологии … e много сложно като широко приложение в България.  С публикуваните тук материали, клипове и описания се опитвам да попълня празнината между интерактивното образование навън, и у нас.
Повече за нотните материали върху smart технология вижте тази страница …