Северняшки танц

Северняшкия танц е от репертоара на АНПТ при СОУ „Отец Паисий“ Враца
Нотните репетитори записани по-долу са предназначени за по-бързо заучаване и по-лесно припомняне в последствие.


Ноти на танца във формат muse score >>