В градина мома седеше

„В градина мома седеше“

В градина мома седеше и сокол пиле молеше:
– Соколе пиле соколе яз ке те нещо замолам
летни ми соколе летни ми горе високо.
летни ми соколе летни ми горе високо.

Либето ми е далеко во тая пуста тугина
да видиш либе що прави що прави в тая тугина.
Дали е още мой или си друга люби той.
Дали е още мой или си друга люби той.

Летна ми пиле отлетна летна ми горе високо
от тамо либе догледа друго си любе любеше.
Назад си политна и во градина долета.
До моме застана и си на моме говори.

Твоето любе лажно е и друго любе си люби
а твойто сърце тажно е по-арно що го забрави.
Не жали за него и друго любе найди си.
Не жали за него и друго любе найди си.