Дене мъри

Разпяване преди пеене е препоръчително, след което преминете към заучаване на песента.

 

 

Дене мъри


нотен репетитор – бавно


нотен репетитор – умерено


нотен репетитор – бързо


ноти на песента >>

пример на песента >>

инструментал >>