Сечко ле месечко

Безмензурна песен от Северозападна България
аудио пример на песента
аудио репетитор / гъдулка/
ноти