Момчил през гора вървеше

 


аудио пример на песента в изпълнение на Венета Милева – оркестър „Младост“ – Хасково. р-л Иван Милев – 1986г.
аудио>>

ноти>>


нотен репетитор – 1 куплет

 


инструментал >>