Стамболийска тропанка

настройване


 

Първоначално разучаването задължително трябва да бъде без използване на репетитор. След като сте се запознали с нотния текст можете да преминете към осъвършенстване на заученото чрез репетитора като степенувате темпата от БАВНО към Бързо. След като сте заучили всяко едно от колената на хорото можете да преминете към цялостното му изсвирване в бавно и бързо темпо.

 

2/4 ритмика барабани 


Видео-примери на колената по отделно и цялата тропанка.