Мнения

SL370039„Отговорността за своите ученици чувствам пряко и косвено. Пряко съм отговорен в момента те да имат подготовка, знания и умения, съобразени с възрастта и индивидуалните им качества. Косвено приемам отговорността пред родителите им и обществеността за бъдещото развитие на децата в областта на изкуството. „