Знаеш ли мило либе

Безмензурна песен от Северозападна Бълария.

ноти

аудио пример

аудио репетитор/гъдулка/