Изпратили мома да жене

Разпяване преди да преминете към заучаване на песен.


 

Песен от Северозападна България.

нотен репетитор

ноти