Пременил ми се Илия

пример на песента – аудио >>

ноти на песента >>

 

Пременил ми се Илия леле нагиздил ми се Илия
у чичини потури леле у бащини опинци.
Па си отишъл Илия леле у друго село да иде.

У друго село да иде леле невеста да си избере
кога у село отишел леле момите оро играят
фанал ми се Илия леле до моми оро да играе.

Орото иде на десно леле орото иде на десно
Илия иде на лево леле Илия иде на лево
хорото иде на десно леле Илия сеца на лево.

Сви са се моми пущили леле сви са се моми пущили
Илия да си погледат леле какво си оро играе
Илия да си погледат леле какво си лепо играе.

Пусти останал ремико леле пусти останал ремико
Пущинята се прекинал леле путури му се слекоя
путури му се слекоя та му нозете сплетоя.

 

песента във формат за Muse score >>


инструментал на песента >>