Учебни планове по изкуства – профилирана подготовка

Учебен план и хорариум часове за профилирана подготовка след 8 клас >>

Учебни програми по профил Музика ПП

9 клас Музика>>
10 клас Музика >>
11 клас Музика >>
12 клас Музика >>


 

Учебни програми по профил Изобразително изкуство ПП

9 клас Изобразително изкуство >>
10 клас Изобразително изкуство >>
11 клас Изобразително изкуство >>
12 клас Изобразително изкуство >>


Учебни програми по профил Хореография ПП

9 клас Хореография >>
10 клас Хореография >>
11 клас Хореография >>
12клас Хореография >>

Вашият коментар