Замръкнала е хубава Яна


 

Една от много популярните тракийски песни, която е записана и издавана от много изпълнители. Предлагам я в изпълнение на Нели Танева и Ралица Атанасова. Нотирал съм интродукцията и записал текста според тяхното изпълнение и съпровод.

 

Втори вариант на песента, доста известен напоследък.

нотни репетитори за по-лесно заучаване на отделните гласове.