Ръководство за работа с Musescore

Преди години започнах да правя пояснения за работа с програма musescore във вид на видео-уроци. При разговори с потребители на този сайт, ученици и колеги разбирам, че този вид урок е доста „условен“ за точно поясняване. Не е много подходящ за хора, които ежедневно се нуждаят от малки, но точни пояснения. Можете да си сваляте отделните публикации като Powerpoint и в PDF формат. Можете да ги публикувате и на други места. Нямам претенции за авторство на уроците.