Блог

Стискане на зъби и още нещо

Както съм казвал и в други публикации преподавам гъдулка и народно пеене. Но за да не скучая през междучасията са ми вменили да „дежуря“ в коридор и следя за спазване на реда. Според „правата ми“ в това задължение имам право виж повече …

Справянето с агресията в училище – чрез навременна подкрепа към децата, родителите и учителите | Национална мрежа за децата

Позиция на Национална мрежа за децата относно Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции Източник: Справянето с агресията в училище – чрез навременна подкрепа към децата, родителите и учителите | Национална виж повече …