Концертно турне до…Луната

Тази история е на път да се случи, следвайки логиката на поведение на Отговорните кадри в България! През месец април 2089г. в Народното читалище „Бъдещо Развитие 2015“ с. Портичка/ в миналото град Враца/, е получен странен мултимедиен имейл-покана за участие виж повече …