Начало

Здравейте,

Аз съм Пламен Герганов. По професия съм музикант, учител. Преподавам гъдулка и народно пеене. Занимавам се и с изработка на изделия от дърво, кожа и др. в свободното си време.


Учителската професия е имала и продължава да има основна роля в развитието на обществото. Като цяло трудностите в професията ни са свързани с много фактори, някои от които са с давност от преди хиляди години. Истинският учител притежава комплекс от качества – комуникативен, психолог, логически мисли, дидактик, етичен. Когато ги смесим с професионалните му знания и умения по преподаваните от него предмети, го издигат в йерархичната стълбица на обществото до едно от най-високите стъпала. Учителският труд е оценяван директно или индиректно от ученици, родители, ръководители, експерти, общественост. Понякога оценката за учителския труд се дава след години, когато има поредица от примери за положителна и ползотворна работа на даден специалист.