Квалификации

Професионална квалификация – „Учител по музика“ –  СУ „Климент Охридски“ 1998г.

 

Обучения,курсове,семинари

вид на обучениетотема на обучениетопровеждаща организациядд/мм/г№ на сертификата 
курс"Базови и специфични компютърни умения за учители по Изобразително изкуство и Музика"Национален педагогически център29.01.200606-01226
линк >>
курс"Интерактивни методи на обучение"Фондация Европартньори 2007200918745ВР
линк >>
курс"Етикет и култура на общуване"СУ "Климент Охридски"2013
обучение по проект"Квалификация на училищните специалисти" модул :
"Превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"
Програма "Развитие на човешките ресурси"2014

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['TyxoObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//s.tyxo.com/c.js','tx');
tx('create', 'TX-453302724333');
tx('pageview');
</script>