Образование

1993 магистър
"Академия за музикално и танцово изкуство" - гр. Пловдив, Специалност: Ръководство на народни състави
1987средно - специално образование Средно музикално училище "П. Пипков" гр. Плевен, Специалност : Гъдулка

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['TyxoObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//s.tyxo.com/c.js','tx');
tx('create', 'TX-453302724333');
tx('pageview');
</script>