Технологии и предприемачество – 8 клас

  1. Професии, трудов процес и трудова среда >>

2. Трудова дейност, предмет и средства на труда. Рабоно място

3. Компетентности и типове личност >>

4. Кариера и мотивация