Ценка йоще малка е

Песента е от Северозападна България из репертоара на Кайчо Каменов. Записана е в тактов размер 9/8 – бързо темпо.

пример на песента

видео-нотен репетитор на песента