Снощи се седенка кладеше

Една песен на Кайчо Каменов