Снощи се седенка кладеше

Една песен на Кайчо Каменов

инструментал – гъдулка >>