Похвали са Иван – Лазарска песен

Песента е от сборник песни от Врачанско – “Иманье без довършуване”

оригинален запис в изпълнение на детска фолклорна група