Технологии и предприемачество

Учениците от от I до VII клас ще учат предмета “Технологии и предприемачество” като задължителен. Това е залегнало в новите учебни програми, които ще влязат в сила със закона за училищното и предучилищното образование.

Новият предмет ще замени досегашните “Домашен бит и техника”, който се изучава от I до IV клас, “Домашна техника и икономика” – в V и VI клас, и “Технологии”, изучаващ се в VII клас.

Съдържанието на предмета ще бъде съобразено с промените, настъпили през последните години в обществото и бита на хората, обясни заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, цитирана от iNews.bg. Тя допълни, че днес вече се използват нови инструменти, нови домакински уреди, електронни магазини, електронни плащания и др.

Учениците от I до IV клас и в VII клас ще изучават новия предмет по 1 час седмично, а тези от V и VI клас – по 1,5 часа седмично (редуват се една седмица по два часа, а следващата седмица по един час).

Акцентът в новите програми е “учене чрез правене”, т.е. всеки проект ще се извършва с игри и творческа дейност. Целта е материалът да бъде разбран и приложен в практиката, подчерта Дамянова. източник : сайт статия от 2012 г.

Дали това намерение на специалиста Дамянова и купчината административно-управленски кадри в МОН се е осъществила с въвеждане на закона през 2016 тепърва ще коментираме. Знам само, че този предмет както преди така и сега се възприема, като НЕсериозен от ученици и родители. Учителите, които го преподават в 90% си допълват преподавателския норматив с него.