Вокални упражения

Вокалните упражения са много видове и са свързани с вида пеене за който са предназначени.
Преди да се впуснете в лабиринта на нотната грамотност с усилия, моля прочетете статията за развитие на музикалния слух.

Посочените от мен са свързани с народното пеене и в никакъв случай не се единствените и неповторими упражнения на света.
Има сборници с такива упражнения, като започнем от начални солфежи и стигнем до съвремието с множество разработки по темата.
Имайте предвид, че човешкия глас и възможността за интониране имат възможност за осъвършенстване чрез упражняване на мелодии, мелодични фигури, използване на техники на дишане и пр.