индивидуални подаръци

Индивидуалните подаръци се изработват по заявка от клиент. Уникалният им вид зависи от персоналните изисквания на този, който ги поръчва и времето с което разползагам за да ги изработя. За някои от долупосочените изделия се изисква набавяне на материали и повече време за да бъдат изработени.