Закони

„Закон за здравословни и безопасни условия на труд“

„Закон за общообразователния минимум“

„Закон за НАРОДНАТА ПРОСВЕТА“   <<текст файл>>

„Кодекс на труда“  <<текст файл>>

„ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“    << текст файл>>

„Закон за защита от дискриминация“   <<текст файл>>

Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“

„Закон за защита от домашно насилие“

„Закон за интеграция на хората с увреждания“

„Закон за достъп до обществена информация“

„Закон за правната помощ“

„Закон за здравното осигуряване“

„Административно процесуален кодекс“

„Семеен кондекс“

магазин

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.