Водещи новини

Портфолио

SL370039

Пламен Герганов
старши учител гъдулка и народно пеене
СОУ „Отец Паисий“
гр. Враца

 

Учителската професия е имала и продължава да има основна роля в развитието на обществото. Като преподавател по музика се затруднявам да „прогнозирам“ очакваните резултати на един или група ученици. Изключително трудно може да се предвиди точното протичане на годишен творчески процес в учебна среда. Поради тази причина в годишните репертоарни планове се предвиждат – минимум и максимум заучен и усвоен музикален материал, като заучен и представен на сцена са две различни измерения. Като цяло трудностите в професията ни са свързани с много фактори, някои от които са с давност от преди хиляди години. Истинският учител притежава комплекс от качества – комуникативен, психолог, логически мисли, дидактик, етичен, които примесени с професионалните му знания и умения по преподаваните от него предмети, го издигат в йерархичната стълбица на обществото до едно от най-високите стъпала. Поради тази причина за мен лично „Награда за учителски труд“ е с много висока стойност. Учителският труд е оценяван директно или индиректно от ученици, родители, ръководители, експерти, общественост. Понякога оценката за учителския труд се дава след години, когато има поредица от примери за положителна и ползотворна работа на даден специалист. Въвеждането на новаторски методики и практики в преподаването, в някои случаи дори заобикалящи традиционната методика, е двигател на успеха в учителския труд.