Професионален стаж и опит

15.09.1993 7.10.1996г.
Читалище "Развитие" Врацаартист оркестрант
15.09.1998г.01.07.1999г 75 ОУ и СПТУ "Т. Каблешков" общ. Красна поляна - Софияучител по музика
от I до VII клас
09.09.1999 до моментаСОУ "Отец Паисий" Врацаучител по гъдулка и народно пеене
от I до XII клас