Квалификации

Професионална квалификация – “Учител по музика” –  СУ “Климент Охридски” 1998г.

 

Обучения,курсове,семинари

вид на обучениетотема на обучениетопровеждаща организациядд/мм/г№ на сертификата 
курс"Базови и специфични компютърни умения за учители по Изобразително изкуство и Музика"Национален педагогически център29.01.200606-01226
линк >>
курс"Интерактивни методи на обучение"Фондация Европартньори 2007200918745ВР
линк >>
курс"Етикет и култура на общуване"СУ "Климент Охридски"2013
обучение по проект"Квалификация на училищните специалисти" модул :
"Превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"
Програма "Развитие на човешките ресурси"2014