Есенната сеитба

грозно измислен фантастичен разказ

Годината беше тежка. Много даже! Жътвата слаба. Работниците изморени и обезверени от постоянните обвинения от председателя на ТКЗС-то, че те са главните виновници за слабата реколта! Обикновено се обръщаше към тях в множествено число с Вие сте отговорни, виновни,длъжни. Имаше и периоди в които даже не му виждаха и очите. Отсъстваше цели месеци поради задграничните му командировки по програмата за развитие на селското стопанство. Не, че имаше полза от тях, но според думите му бяха Важни. Обикновените работници не виждаха никаква полза. Нито нововъведения, нито подобрения. Тези комбайнери и трактористи, които бяха разработили участието му по програмата също отсъстваха, защото и те пътуваха с Председателя. Вършеха разни други работи, които бяха Важни за да се оправдае финансирането по ЕС програмата. В това време останалите работници колкото можеха оряха, бранеха и сееха нивите. Несмогваха никак, но никой не им помагаше! Господ високо, Председателя в чужбина, ЕС контролира неговите проекти, а слабата реколта беше тяхна вина, според отчетите които получаваха нашите власти. Работниците намаляваха. Някои се пенсионираха, някои отиваха в чужбина. Имаше и тарикати, които караха ей така, от горе отгоре. Пустеещите ниви малко по малко бяха отдавани на други ТКЗС-та. В нашето оставаха само тези с много бурени, плевели и шипки, които никой не искаше да обработва.
Следваше есенната сеитба. Председателя стягаше багажа за пътувания. Лозунгите „Ден година храни“ бяха олицетворение на задграничните командировки. Оставащите работници със стиснати зъби пожелаваха Успех на заминаващите в Запада, захващаха си нивичките с израза:
– Пуууу тоя живот скапан!

Публикувано в Обща | Етикети: | Коментирайте

Започна Новата учебна 2018/2019

Започнахме с планиране. Планове, планове,планове,планове…Учебни програми- Утвърждавам:….. Разпределения – Утвърждавам:…. Не! Това го махаме! Не, не го махаме! Не, махате го! От ляво МОН ти говори едно, от дясно другите. Подаваме списъци на пътуващи ученици. Списъци 1. Списъци 2. Списъци 3….След списък 12 Всичко се връща в изходна точка. График на уч. часове. Окончателен бил! Одобрен от РЗИ,РУО и не знам коя още трибуква ясла! Два часа след подписания график, леко с молив се коригира до нов! Защо? Защото някой токущо са му разрешили да разделя на групи незнам какво си. Хайде кулата от карти с планове, графици и списъци се пренарежда, който се е сетил да го предвиди де! Първи проблеми в учебни часове. Едни се делят на момичета и момчета, други на цигани и българи, трети на незнам какво си. Сбирай спешния екип за противодействие на агресията. Срещи, разговори, протоколи. Някои хора от тези екипи имат и преподавателска работа! Нищо, те са пенкилер и ще си я свършат и нея, важното е да успокоят децата. Колегите кръшкачи си кръшкат, че и в повече. Нали нещо ново да има! „Това не го разбирам. Това не ми е в длъжностната. Нали ти го правеше? Защо сега аз?“
Ако чуете учител да се изразява „децата“, това означава, че има грижа за тях. Ако се изкаже „учениците“, да знаете, че е зле положението в неговите часове. От опит го казвам. Иначе децата не са виновни, че са от един или друг произход или са попаднали в ненормална семейна среда. На четвъртия ден от учебни занятия всичко ново е отново само на плановете и документи, надлежно подписани, прономеровани и прошнуровани в хартиен и електронен вид! За пред мобилките на Националния инспекторат по образование! Толкова ни плашат с тях все едно са ситски войни от планетата Нару и имат свръх сили с които ще ни изтеглят душите за секунда. Така е било, така и ще бъде! Бог да ни пази!

Публикувано в Обща | Етикети: , | Коментирайте

Нови инструментали от септември 2018

В началото на септември 2018 направих няколко инстриментал-midi на песни, които имат страници в сайта.
Замръкнала е мъри хубава Яна >>

Заплакала е Яна >>

A бре абанджии >>    
/инструментала не беше наличен за сваляне/

Гергана пиле шарено >>

/ще подчертая , че тази песен е с авторска мелодия и аранжимент на Бинка Добрева и Александър Райчев-акордеон/

Димитър дума Тодорки >>

Всички нови инструментали ще бъдат добавяни в плейлистата на страница Инструментали направени от мен >>

 

Публикувано в Обща | Коментирайте

Конвертиране на документи от един формат в друг

В началото на септемри 2018  имах много запитвания от колеги учители, как се преобразуват документи от един текстов формат в друг. Моля да ме извинят запознатите с темата, но тя се оказва доста нужна за хора принудени да ползват компютри а нямащи възможности да се обучават точно за тези дреболии.Имайки предвид хилядите нормативни документи и най-вече разпределения и учебни програми публиквани в pdf формат от издателствата с препоръчка да бъдат дописани или изтрити част от текстовете, познанията за преобразуване в текстов формат за преработка е доста добре. Уточнявам, че ще обработите файловете онлайн без да се налага инсталиране на програма или каквото и да е друго на компютъра си.  Влизате в google.bg и пишете online converter pdf from word. Появяват се няколко варианта.

1. PDF to DOC  – това е първият от конверторите, които се появяват. Чрез него имате възможност да преобазувате от  pdf в text ; pdf в doc; pdf-png; pdf-jpg, както и комбиниране на няколко pdf файла в един общ.
– избирате от бутона upload files желания файл от вашия компютър.

 

 

 

 

 

– след като се качи той вече е конвертиран в желания от вас формат. Сваляте го на компютъра си на желано място чрез download

 

 

 

 

 

Останалите конвертори работят на същия принцип.

2.Word to PDF

3.PDF to Word Converter

Забележка: Ако избраният от Вас конвертор при отваряне в браузър предизвиква отваряне на допълнителни прозорци с опции за закупуване, плащане и т.н. не ги отваряйте! Или ако се отварят автоматично ги затворете веднага. Те могат да ви докарат вируси на компютъра.

Публикувано в Обща | Коментирайте

Транспорт на ученици от селата

От няколко години изпълнявам дежурства по автобус. Училището в което работя е средищно и около 50-60 деца от съседни села в които са закрити училищата пътуват до училището ни. След случая със загиналите пътници край Своге
се поинтересувах какви са законовите норми, изисквания и пр. нормативни документи и задължения. През годините, като учител придружаващ ученици при пътуване от и до населените им места не са ми предоставяни: правила за безопаснот, списък на пътуващи/за проверка/ не съм и подписвал никакъв официален документ за дейността, която между другото беше вмъкната в длъжностната ми характеристика без койзнае какви допълнителни пояснения. В допълнение ще кажа, че дори в устен вид не съм информиран в случай на инцидент или здравословни оплаквания на дете на кого първо да се обаждам? 112, директор, медицинско лице или някой друг?
Решил съм да поставя въпросите пред не една институция за това, как и кой точно регулира превоза на пътуващите ученици по системата на средищни училища. Информацията може да касае доста колеги, които не са задължени да четат законови и подзаконови нормативни актове, но по силата на решения от ПС стават автоматично МОЛ , като учители-придружители в тези курсове на училищните автобуси.
Основното ми търсене в лабиринта от закони,наредби и пр. беше да окрия в кой документ изрично се упоменава наличието на придружаващи учители. Има го само в чл 5 ал 3 на постановление 128/29.06.2017/ определяне на критерии за средищни детски градини и училища
(3) Със заповед на директора на детската градина или на училището или на кмета на общината се определят лица за придружаване на децата и на учениците от I – IV клас по време на транспортирането до най-близкото средищно училище или до най-близката средищна детска градина и обратно.
Препращането от документ в документ е идеално за някои ръководители да вмъкнат допълнителни задължения на учителите единствено чрез цитиране на членове и алинеи от законови и подзаконови нормативни актове.
1. Закон за автомобилните превози

Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 6.11.2007 г., изм., бр. 17 от 2011 г.) Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).

Чл. 23в. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2011 г.) При извършване на специализирани, случайни и превози за собствена сметка на деца и/или ученици възложителят на превоза, съответно организаторът му, предприемат мерки за осигуряване на безопасното им качване и слизане от превозното средство.

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2002 г., бр. 92 от 2005 г.) При превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава:

1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) индивидуален или колективен билет, карта или абонаментна карта (на хартиен или електронен носител) – при превоз по автобусни линии;

2. фактура – при случайни превози;

3. карти за специализиран превоз – при специализиран превоз.

Препоръчвам да се обърне внимание и на глобите предвидени за неизпълнение на всички членове.
напр. чл 93 ал 5 предвижда глоба 1000 лв за превоз на деца и ученици извън светлата част на деня.

2.НАРЕДБА No 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 108 от 2002 г.) (1) (Предишен текст на чл. 62,изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) При специализираните превози всеки пътник трябва да има
карта, издадена от превозвача, по образец (приложение No 10), удостоверяваща правото му
да пътува. Картите са с размери 60 мм x 100 мм, с черни букви на бял фон.

Чл. 67. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис
„Специализиран превоз“, като:
1. табелите на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с
височина на буквите 45 мм;

Задължителни документи за издаване от училището!
Още една малка подробност, която би решила доста главоболия на всички колеги учители пътуващи с училищен автобус-ежедневни дежурства. Карти на пътуващите ученици. Вероятно изглежда пунктоално и бюрократично, но се оказва , че спрямо Закона и Наредба 33 са задължителни. Издаването е въз основа на създадена организация от страна на възлагащата страна. Аз го разбирам така. Родители на ученици желаещи децата им да бъдат включени в групата пътуващи ученици с безплатен училищен транспорт, да подадат изрично молба за това, съпроводено със адрес, спирка от  и до която ще се ползва, снимка на детето. В момента е задължение на класните ръководители , но е досадно и неизпълнимо. Защото се изисква само списък на пътуващите ученици.
1. Карта за пътуващ ученик – на пръв поглед е ненужно. Когато детето пътува ежедневно това е един идеален начин да се удостовери и за кой от всички курсове ученикът е предвиден. Има училища в които се извозват ученици на повече от един курс. Образеца е посочен:

Приложение No 10
към чл. 62, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.,
бр. 13 от 2011 г.)
……………………………………………
(предприятие/учебно заведение)
К А Р Т А
за специализиран превоз
Серия …………… No ……………
на……………………. |снимка |
(име и фамилия)
(гръб)
ВАЖИ ЗА:
Маршрут …………………………………..
Година ……………
…………………
(подпис, печат)
ЗАВЕРКА ЗА:
……………. година
…………………..
(подпис, печат)
……………… година
………………….
(подпис, печат)

Хубаво бибило да се знае кои точно ученици са се качили и са извозени до населените си места. За целта е нужно да има някакъв списък чрез който да се удостовери кое длъжностно лице е придружило учениците, удостоверил наличността на пътуващите, както и следящ за реда и нормалното придвижване по време на пътуване.
Ето един пример.

СПИСЪК ВЕДОМОСТ ЗА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ
Към пътен лист серия ….. No ……. за дата ……….
1. Маршрут на превоза …………………………………………..
(начален, междинен, краен пункт)
2. Дата и час на започване на превоза …………………………….
3. Списък на пътниците (име и фамилия)
1.
2.
3.
…..
Дата: …………….. г.
Съставил: ……………………….
(име, фамилия, подпис

Други законови и подзаконови нормативни документи за справка:

 

Надявам се да съм бил полезен в предоставената информация!

 

 

Публикувано в Обща | Коментирайте