Раде Раде – песен на Олга Борисова

Песен на Огла Борисова една от най-емблематичните шопски певици!